ATC BusinessLinkWebové služby

Webové služby ATC jsou schopny dodávat vždy aktuální informace o celém sortimentu nabízeného zboží ATComputers. Je možné je používat v replikačních aplikacích pro Vaše Internetové obchody, k získavání ceníků zboží, zjišťování termínů dodání, importu faktur apod. Webové služby jsou zdarma. Nešetrné zacházení je řešeno zákazem přístupu.

Jednotlivé služby lze rozdělit do následujících skupin:

Číselníky

Tato sada webových služeb Vám umožní získat kompletní množinu kategorií, výrobců, podkategorií podle nichž je zboží rozděleno. Dále Vám umožní získání dat pro snadnou navigaci, ciselniky způsobů dodávky, parametrů atp.

 • Kategorie - vrací seznam všech aktuálních kategorií
 • Vyrobci - vrací seznam všech aktuálních výrobců
 • StromPodleKategorie - vygeneruje navigační strukturu podkategorií a výrobců odpovídající dané kategorii
 • StromPodleVyrobce - vygeneruje navigační strukturu kategorií a podkategorií odpovídající danému výrobci
 • StromKategoriePodkategorie - vygeneruje navigační strukturu kategorií a podkategorií odpovídající dané kategorii

Zboží

Tato sada webových služeb Vám umožní získat seznam zboží podle zadaných vstupních parametrů, získat aktuální ceny zboží, stavu skladu atp.

 • Cenik - poskytuje data reprezentující ceník množiny zboží specifikované parmemtry
 • Cenik2 - kompletní seznam informací o zboží rozdělený po kategoriích, vhodný pro úplný import
 • StavSkladu - umožňuje získávání informace o aktuálním stavu skladů pro dané zboží
 • StavSkladuZmeny - vrací seznam zboží a jejich stavu skladu, který se změnil od daného data
 • CenyZboziZakaznika - vrací změny cen zboží od určitého data
 • Katalog - poskytuje popisy zboží a informace ze sekce download - odkazy, doplňující soubory ke stažení

Dokumenty

Tato skupina webových služeb Vám umožní odeslat objednávku nebo nabídku do ATC BusinessLinku, dále poskytuje sezamy a detaily obchodních dokumentů: faktur, zakázek, výrobních příkazů.

 • StavObjednavky - umožňuje zjistit aktuální stav zaslané objednávky u ATC
  Dostupné stavy:
  0 neexistuje
  1 přijata
  2 zpracovává se
  3 zrušena
  9 vyřízena
 • NovaObjednavka - vytvoří a potvrdí objednávku. Objednávka vytvořená tímto způsobem je závazná a automaticky se vyřizuje!
  Příklad xml objednávky předané do parametru xmlObjednavka
  Příklad xml objednávky jako přímá dodávka
  XML schéma
  XML předávané do parametru xmlObjednavka je nutné escapovat nebo uvést v sekci CDATA, pokud není použita SOAP knihovna. XML musí obsahovat hlavičku s uvedením verze a kódování windows-1250.
  Zboží v uvedených příkladech již nemusí být platné, doporučujeme nahradit jinými aktuálními produkty.

  Popis vybraných atributů objednávky
  reference - vaš identifikace objednávky
  poznamka - jakákoliv informace pro obchodníka, v připadě testování nutno uvést, že jde o test webové služby
  prima_dodavka - ve vašem přápadě vždy 1
  expedice_povolena - vždy 1
  dopravne - vámi účtovaná cena za dopravu bez dph
  var_symbol - varibilní symbol, pod kterým bude na váš účet převedeno dopravcem inkasované doběrečné
  koncova_cena - kusová cena zboží bez daně, autorských a recyklačních poplatků; lze individuálně řešti posílání ceny včetně poplatků

  Chybové stavy NovaObjednavkaResult
  0 ok
  -1 nevalidní xml
  -2 neplatné přihlášení
  -100 selhání webové služby

  Chybové kódy v intStav
  0 ok
  -1 neplatné nebo prázdné xml
  -2 neplatný zákazník
  -3 neplatná adresa dodání
  -4 neplatný způsob dodání
  -5 nepodařilo se zapsat hlavičku objednávky
  -7 nepodařilo se zapsat řádek zboží nebo kusovníku
  -8 nepodařilo se určit celkovou cenu
  -9 neplatné/neaktuální zboží nebo kusovník sestavy
  -12 způsob dodání nelze použít pro přímou dodávku
  -13 přímá dodávka vyžaduje zadání plné dodací adresy
  -14 nepodařilo se vložit řádek s dopravným
  -15 nedovolené PSČ pro danou dopravu
 • NovaNabidka - vytvoří novou nabídku na ATC BusinessLinku obsahující zboží, které uvedete v XML formátu jako parametr xmlNabidka.
  Příklad xml nabídky předané do parametru xmlNabidka
 • Objednavka
 • Faktura
 • Zakazka
 • VyrobniPrikaz