DPP

 

Distributor partner program slouží jako nástroj pro rozšíření klientské báze, díky kterému je možné dosáhnout lepších vstupních cen u Apple zboží. 

Podmínky pro autorizaci do DPP: 

  1. Autorizovaný ATC partner
  2. Vytvoření ročního business plánu s podmínkou odběru minimálně 1M CZK (ekvivalent v EUR) za Q v Apple zboží
  3. Proškolený personál – povinné pravidelné školení
  4. Měsíční reporting
  5. Kvartální forecast odběrů
  6. Dodržování smluvních podmínek
  7. Soustředění se na SMB
  8. Schválení Applem jako konečný krok autorizace

Bližší informace o tomto programu včetně možného discountu Vám poskytneme telefonicky.