Smart Account

Čo je CISCO SMART ACCOUNT? 

Cisco smart account slúži ako úložisko na všetky CISCO softvérové prvky, ktoré vlastní Vaša organizácia. Jedná sa o ľahko použiteľnú a prehľadnú správu licencií, vďaka ktorej je možné spravovať, prezerať a ukladať SW zakúpený k produktom CISCO.

Pomocou smart účtu dostane partner prístup k:

  • Licenčným informáciám vrátane toho, aké aktívne licencie vlastní a pre ktoré produkty tieto licencie sú
  • Informácie o objednávkach, ktoré ukazujú napríklad kedy a kde (región) boli aktívne licencie zakúpené
  • Informácie o používaní licencií v zariadeniach. Ktoré zariadenie aktuálne používa vaše licencie, koľko licencií zostáva, prípadne akýkoľvek nesúlad

Virtual Account

Po vytvorení CISCO smart accountu máte priestor na vytvorenie virtual accounts (podúčtov). Virtual accounts dávajú možnosť vytvoriť používateľov, prideľovať im práva, licencie a zariadenia, vytvoriť značky a priradiť ich jednotlivým accountom tak aby to dávalo zmysel vašej organizácii, atď..

Viac o CISCO SMART ACCOUNT na webe výrobcu.

Získanie Cisco smart accountu je jednoduché a rýchle. Viac info na https://software.cisco.com/
Detailný návod ako si založiť Smart Account nájdete na https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/smb/cloud-and-systems-management/network-automation-and-management/smb5489-how-to-request-a-smart-account.html 

sa

Smart Licencing

Je licencovanie (softvér) potrebné k správnemu fungovaniu CISCO zariadenia. Licencia sa zakupuje priamo so zariadením na 3/5/7 rokov. V ATC ich nájdete ako „související zboží“ pri tovare, na ktorý sa licencovanie vzťahuje.

Na správu licencií, prehľad a celkové manažovanie slúži práve CISCO SMART ACCOUNT.

Benefity prepojenia Smart Licenses a Smart account:

  • Získate prehľad o všetkých CISCO licenciách a oprávneniach užívateľov vo Vašej organizácii.
  • Získate centralizovanú správu všetkých licencií a možnosť voľného manažmentu licencií prostredníctvom siete.
  • Možnosť vytvárania virtuálnych účtov a usporiadanie licencií (produktov) tak ako to vyhovuje Vašim potrebám a požiadavkám.