Projekty

Podmínky pro zaregistrování projektového řešení v Dellu: 

 

 • Partner musí být zaregistrován v partnerském programu Dellu
 • Projektová hranice zakázky v minimální hodnotě 250.000 Kč bez DPH v partnerských cenách
 • Informace kdo je koncový zákazník a specifikace projektového řešení (Business case)

 

 

Koncový zákazník:

 

 • Název firmy dle Obchodního Rejstříku
 • Adresa
 • IČO
 • Termín realizace
 • Objem zakázky (odhad)
 • Produkty (modely)
 • Kontakt na člověka, který řeší projekt u koncového zákazníka (Jméno a příjmení, telefonní číslo a e-mailová adresa)

Business case: Čím více je informací o projektu je, tím může být lepší podpora z Dellu

 

 • Informace o koncovém zákazníkovi (velikost firmy...)
 • Současný stav (HW a SW vybavení, vendor)
 • Současný stav – Dell produkty
 • Potenciál do budoucna
 • Konkurence 
 • Budget pro projekt, win price
 • Rozsah zakázky (v Kč)
 • Realizace (termín podání nabídky, dílčí dodávky atd.)

Výhody:

 

 • Uzamčení registrace konkrétního řešení u zákazníka
 • Projektové ceny