Čo evoloop prináša pre technikov:

 • zvyšuje efektivitu práce pri evidencií zákaziek
 • zvyšuje prehľad pri plánovaní a realizácií zákaziek
 • prechod z papierovej evidencie a na digitalizáciu svojich procesov
 • zvyšuje spokojnosť zamestnancov tým, že im zníži administratívnu záťaž pri práci
 • možnosť podpísania zákazkového listu elektronickým podpisom priamo na mobile/tablete

Hlavné funkcie a vlastnosti:

RIADENIE ZÁKAZIEK:

 • Riadenie a prehľad zákaziek s upozornením ak je trvanie vybavenia dlhšie ako stanovený čas
 • Automatizovaný prechod úspešného predaja z modulu Ponuky do Zákaziek
 • Možnosť prideľovania zákazky vybraným technikom
 • Možnosť plánovanie zákaziek s vizualizáciou do kalendára
 • Presne viete, kedy sa ide zákazka realizovať, v akom je stave, kto ju ide robiť, v akom stave sa nachádza, na koľko hodín práce je naplánovaná
 • Time tracking realizácie práce u zákazníka, viete koľko času sa tam strávilo
 • Ukladanie akýchkoľvek dokumentov (pdf, doc, jpg, fotky) k jednotlivým zákazkám
 • Možnosť vzájomnej komunikácie nad zákazkou

SERVIS DESK:

 • Riadenie a prehľad tiketov s upozornením ak je trvanie vyriešenia tiketu dlhšie ako stanovený čas podľa SLA zmluvy
 • Automatizovaný prechod medzi stavmi tiketov (Nový, Priradený, Naplánovaný, V riešení, Vyriešené)
 • Možnosť prideľovania tiketu vybraným technikom
 • Meranie času práce technika na tikete, viete koľko času trvalo vyriešenie tiketu
 • Prehľadný reporting o všetkých prácach vykonaných počas mesiaca
 • Možnosť vzájomnej mailovej komunikácie nad tiketom so zákazníkom