Sada eHELPER

Pečovaná osoba nemusí nosit nic na ruce ani na těle. Systém je jednoduše rozmístěn v objektu a rychle aktivován.

Vytváří podklady pro statistiky a záznamy vzniklých rizikových situací a poskytnuté péče.

Ochrání majetek pečované osoby po dobu jeho nepřítomnosti.

Poskytne informaci při opuštění objektu a také, že se osoba nevrátila domů.

Pečovaná osoba dostává všechny potřebné informace, že zařízení je funkční ve všech komponentech eHELPER.