Ceny

Pokrytí WiFi na základě půdorysu budovy na: 1.600 Kč / 60 €

  • V ceně jsou zahrnuty 2 hodiny práce, což je u většiny budov dostačující.
  • Pokud se jedná o vícepodlažní budovu, každá další hodina bude stát 800 Kč / 30 €.

Pokrytí WiFi včetně ověření na místě nebo diagnostika funkčnosti sítě 1den: 44.000 Kč / 1.700 €

  • Cena je orientační a závisí na náročnosti a délky designu-troubleshhotingu.
  • Přesná cena je na vyžádání po konzultaci.