Čo je evoloop?

  • Evoloop je webová aplikácia pre riadenie predaja, zákaziek a servisu
  • Obsahuje 5 kľúčových Modulov - Adresár, Ponuky, Obchodné prípady, Zákazky, Servis Desk
  • Je vhodný pre firmy SMB, ktorých hlavnou náplňou je predaj riešení/zákaziek, následná montáž zariadení s prípadným pravidelným servisom a riešením servisných požiadaviek zákazníkov

Aké nedostatky/problémy aplikácia evoloop rieši u zákazníka?

  • Slabé výsledky obchodného tímu
  • Nízky prehľad o obchodných aktivitách obchodníkov
  • Zdĺhavé vypracovanie Cenových ponúk
  • Slabý prehľad o realizovaných zákazkách
  • Nevieme, či máme všetok materiál pripravený na realizáciu
  • Nemáme prehľad, koľko montážnici odpracovali na zákazkách
  • Všetko evidujeme v papierovej forme alebo v exceloch a strácame prehľad