OP LZZ projekt

 

 

Ostrava, 6.2.2014

V rámci realizace projektu s názvem „Zvyšováním kvalifikační úrovně našich zaměstnanců bojujeme proti prohlubování sociální exkluze na trhu práce“ již bylo ukončeno výběrové řízení a dne 6.1.2014 byla uzavřena smlouva na dodávku služeb s vítězným dodavatelem AutoCont CZ a.s.

Na konci ledna již byly realizovány první kurzy zaměřené na zlepšení nákupních dovedností vybraných pracovníků z oddělení nákupu. Další kurzy budou průběžně plánovány tak, aby nenarušily chod společnosti, pracovní povinnosti zaměstnanců a byl naplněn harmonogram a cíl projektu.

Dále pracujeme na plnění dalších výstupů projektu, a to na tvorbě antidiskriminačního programu. Dokument bude obsahovat pravidla a způsoby řešení problémů a sporů způsobených diskriminačním jednáním a stanovení osoby odpovědné za řešení stížností.

Ostrava, 28.6. 2013

AT Computers a.s. byla přidělena v rámci programového období 2007-2013 dotace na vzdělávání zaměstnanců ve výši: 3 686 224,42 Kč. Projekt pozitivně ovlivní konkurenceschopnost firmy a zapojených zaměstnanců. V konečném důsledku bude podpořena účinnost aktivní politiky zaměstnanosti.

Projekt je určen pro cílovou skupinu 173 zaměstnanců. Školení je zaměřeno na tyto oblasti: - Vzdělávání pracovníků na manažerských pozicích - Vzdělávání pracovníků oddělení obchodu - Vzdělávání pracovníků oddělení nákupu - Vzdělávání pracovníků oddělení kredity - Vzdělávání pracovníků oddělení financí - Vzdělávání pracovníků oddělení marketingu - Vzdělávání odborných asistentek - Vzdělávání pracovníků oddělení reklamací - Vzdělávání pracovníků oddělení logistiky - Vzdělávání pracovníků oddělení IT - Rovné příležitosti žen a mužů

Název projektu: Zvyšováním kvalifikační úrovně našich zaměstnanců bojujeme proti prohlubování sociální exkluze na trhu práce v důsledku globalizace Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/94.00089 Operační program: Lidské zdroje a zaměstnanost Prioritní osa: 1. Adaptabilita Oblast podpory: Zvýšení adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti podniků Zdroj financování: Evropský sociální fond, státní rozpočet České republiky Poskytovatel podpory: Ministerstvo práce a sociálních věcí Číslo výzvy: 94 Doba realizace projektu: 24 měsíců

Více informací můžete nalézt na stránkách www.esfcr.cz

 

 

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies. Pokud přijmete všechny soubory cookies, můžeme shromažďovat a zpracovávat údaje o vašich aktivitách na našich webových stránkách. Nastavení souborů cookies můžete kdykoli změnit kliknutím na ikonu Nastavení souborů cookies v dolní liště. Více podrobností naleznete ve Zpracování osobních údajů.